MODIC - Váš dodavatel podlahových krytin

Masarykovo nám. 150/24, 790 01 Jeseník, e-mail: obchod@modic.cz
MODIC

Reference

Podlahy
 

Kontakty

Telefon ústředna: 584 411 602
E-mail:
obchod@modic.cz
více ...

Poptávkový formulář

Dárkový poukaz NOVÉ!

Virtuální prohlídka - od 2021 aktuální pro suterén= PODLAHY

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA Google...

Reklamační řád
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Společnost MODIC Line s.r.o. odpovídá zákazníkům za to, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, pro kterou se věc obvykle používá.
1.2. Všichni zaměstnanci společnosti MODIC Line s.r.o. jsou školeni a instruováni tak, aby ve všech případech vycházeli zákazníkům vstříc, aby jim ulehčovali jejich námahu spojenou s případnou reklamací a aby je v maximální míře uspokojovali v jejich oprávněných požadavcích při reklamačním řízení, při výměně nebo vrácení zboží.
1.3. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uplatnění odpovědnosti za vady prodané věci (uplatnění reklamace).
1.4. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží a služby zakoupené ve všech prodejnách společnosti MODIC Line s.r.o., se sídlem Teslova 2/873, 702 00 Ostrava-Přívoz.
1.5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
 
2. NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY
2.1. Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady a bylo zakoupené v některé z provozoven SPOLEČNOSTI MODIC Line s.r.o. Za vadu zboží nelze považovat měnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používaní.
2.2. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálního dokladu o zaplacení zboží (pokladní blok (paragon) nebo originál faktury.
2.3.             Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc zabalenou v originálním obalu.
 
 
3. DŮVODY ZÁNIKU NÁROKU NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY
3.1. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
3.2. Zboží bylo poškozeno mechanicky (přehnutím – zejména u koberců a PVC, pádem, nárazem,), nebo bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedených v dokumentaci výrobcem.
3.3. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé na zboží v důsledku živelné pohromy, povětrnostními vlivy.
3.4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 
 
4. DÉLKA ZÁRUKY
4.1. Prodávající, ve smyslu platných právních předpisů poskytuje na spotřební zboží záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovena délka záruky jiná.
4.2. Plnění záruční doby začíná dnem převzetí věci kupujícím.
 
 
5. ZPŮSOB PROVEDENÍ REKLAMACE
5.1. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, může kupující podle své volby požadovat:
a) bezplatné, včasné a řádné odstranění vady;
b) v případě, že oprava věci by byla k povaze vady neúměrná, prodávající vymění vadnou věc za věc bez vady; nebo poskytne přiměřenou slevu;
c) v případě, že oprava věci by byla k povaze vady neúměrná, nebo není možné vyměnit vadnou věc za věc bez vad, vyplatí prodávající finanční hotovost rovnající se kupní ceně vadné věci (zrušení kupní smlouvy).
5.2. Jedná - li se o vadu neodstranitelnou a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, může kupující podle své volby požadovat:
a)   výměnu věci vadné za věc bez vad
b)   přiměřenou slevu
c)   v případě, že v rámci reklamačního řízení dodavatel výrobku uzná neodstranitelnou vadu, vyplatí finanční hotovost rovnající se kupní ceně vadné věci (zrušení kupní smlouvy).
5.3. Okamžitá výměna zboží je podmíněná jeho fyzickým stavem na skladě.
5.4. Při vyřizování reklamace zboží slevou se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení a možnostem dalšího užití. O slevě rozhodne oprávněný pracovník po dohodě s kupujícím. Jakmile byla na konkrétní vadu sleva poskytnuta, nelze již pro tutéž vadu výrobek reklamovat.
 
6. MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
6.1. Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně, v níž bylo zboží zakoupeno.
 
7. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
7.1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného prodlení, jakmile se vada objevila. Pokud je reklamace vyřízena opravou, nezapočítává se doba od uplatnění reklamace do doby, kdy si je kupující povinen opravené zboží vyzvednout, do záruční doby. Je-li reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za zboží bezvadné, nové věci běží nová záruční lhůta ode dne převzetí.
7.2. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
7.3. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.
7.4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne na delší lhůtě.
 
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení sdělí na základě čísla reklamace vedoucí provozovny, kde byla reklamace uplatněna.
8.2. Pokud není konkrétně uvedeno, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8.3. Tento reklamační řád nabývá platnosti 1. ledna 2005.
 

 
Petr Pospíšil dipl. ekonom
jednatel společnosti MODIC Line s.r.o.
 

Registrace uživatelů

Nejste přihlášen(a).
přihlásit - zaregistrovat

Sponzorované odkazy

Relaxační DVD

Obchodní centrum

Ubytování Ramzová

Úsporné domy

MODIC - Czech Republic, e-mail: obchod@modic.cz
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Zajímavé odkazy: ALKRON a.s. - Relaxační DVD - Úsporné domy -